• Home
  • Взимаш 6, вместо 2 заплати, при пенсиониране, дори ако те гонят, но има 2 задължителни условия

Взимаш 6, вместо 2 заплати, при пенсиониране, дори ако те гонят, но има 2 задължителни условия

Преди няколко години беше променен Кодекса на труда, в частта с обезщетенията при пенсиониране.
Когато се прекрати трудовото взаимоотношение, ако работникът е придобил право да се пенсионира (по стаж и възраст), независимо от основанието за освобождаване, на него се дължи обезщетение от две брутни заплати.

Ако при същия работодател или група от работодатели има 10 години стаж за последните 20 години – обезщетението е шест брутни заплати

Основният въпрос на хората е дали могат да получат такова, ако имат 10 години стаж за последните 20 години, но са напускали работа по различни причини и без да са придобили и упражнили право на пенсия.
Изисквано е 10-те години да са натрупани при работодателя, който прекратява трудовото правоотношение

Ако имате 10 години стаж в последните 20 години, няма значение по колко трудови договори е събран стажът. В паузите, в които работата при него е прекъсната, човек може да е работил на други места и това не повлиява обезщетението.

Ако работите по допълнителен трудов договор, успоредно с основния и при друг работодател:

Това е така нареченото външно съвместителство. При него допълнителния трудов не може да повлияе за липсващите х години. Ако допълнителният трудов договор е в предприятие от същата група, тогава стажът може да се брои.

Ако прекратяващия правоотношението работодател прецени, при по-малко от 10 години, той може да признае друг трудов стаж, придобит при друг работодател, с който са в една и съща група.
Каква е дефиницията на група предприятия?

Това са две или повече предприятия, които са свързани.

Едното предприятие пряко или не пряко има преимуществен дял от капитала на другото предприятие – тоест контролира по-голямата част от гласовете, емитирани от второто с акционерния капитал.

Има право да назначи над половината от административния, надзорния или управителния орган на второто предприятие. Друг сценарий е, в който всички предприятия се управляват единно от предприятие-майка.

Leave A Comment