• Home
  • Много шефове мамят с ваучерите за храна! Ето какво да проверите моментално!

Много шефове мамят с ваучерите за храна! Ето какво да проверите моментално!

В практиката има случаи, при които работодателите от самото начало на раздаването на ваучери за храна, предварително са поставили печат на съответен търговски обект. Разбира се, целта на подобно действие е да бъдат задължени работниците и служителите да използват съответните ваучери в точно определени търговски обекти, което блокира възможността за ползването им на друго място.

Гражданите в масовия случай не знаят, че не могат да ползват ваучерите на други места, докато лично не се опитат да закупят стока от на каса на различен обект.

Там с изненада разбират, че касиерката отказва да приеме съответния ваучер.

Дали ваучерите с поставен вече печат, които се приемат само и единствено в определени обекти е ограничаване на правото на ползване и считат ли се тези практики за позволени от закона, или се извършват в нарушение на нормативните разпоредби, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право, цитиран от Pariteni.bg.

„Ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на ползватели, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

Както е видно от изискванията, печат се поставя след приемането на ваучера от доставчика. Това означава, че ако има вече печат, то ваучерът вече е използван и доставчикът няма право да приема плащане с подпечатан вече ваучер.

От всичко описано до тук, можем да заключим, че подобни практики са в нарушение на закона по две направления.

Първото, че се раздават предварително подпечатани (т.е. използвани по смисъла на закона) ваучери за храна, а второто – тези ваучери (вече използвани) се приемат от търговски обект, а тези обекти нямат право да приемат използвани вече ваучери (т.е. вече с печат върху тях).

В случай, че гражданите се сблъскат в подобни практики, то следва да сезират контролните органи в България, които по административен ред следва да извършат проверка на място. Ако пък открият съответно нарушение, следва да издадат акт за установяването му, а нарушителят да понесе последиците, каквито са определени в закона.

Leave A Comment