• Home
  • НОИ с разбивка за размера на пенсиите за различните възрастови групи

НОИ с разбивка за размера на пенсиите за различните възрастови групи

НОИ с разбивка за размера на пенсиите за различните възрастови групи

Хората над 95 години у нас получават най-ниски пенсии за стаж и възраст, показват данните на НОИ за миналата година. Те взимат средна пенсия от 356,71 лв.

90-94-годишните получават следно по 377,38 лв. на месец, а 85-89-годишните – 386,71 лв. Трите групи са близо 10 на сто от всички пенсионери, които получават пенсия за стаж и възраст, изчисляват експертите.

Най-високи пенсии получават младите пенсионери, които най-често са хора, работили в условията на първа и/или втора категория труд, придобили право на пенсия на по-ниска възраст. Тук са включени и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други ползващи специален режим на ранно пенсиониране.

Пенсионерите на възраст между 40 и 44 години и между 45 и 49 години получават съответно 1 258,29 лв. и 1 064,96 лв. В тези групи попадат 792 души.

Следват групите на 50-54-годишните, които взимат средно 927,19 лв.,  и 55-59 годишните  със средна пенсия от 877 лв. Общо в тези групи попадат 40 435 пенсионери или под 3 на сто от всички 1 500 953 души с лични пенсии за стаж  и възраст.

По отношение на пола мъжете, попадащи във възрастовата група между 40 и 44 години и между 45 и 49 години, са с най-висок среден основен месечен размер на пенсията, съответно 1 258,29 лв. и 1 088,06 лв.

При жените най-много на месец получават тези на 50-54-години – 900,87 лв. и 55-59-годишните – 690,20 лв. Най-ниски са пенсиите отново на най-възрастните. Над 95-годишните мъже пенсионери получават средно по 479,36 лв., а дамите – по 305,71 лв.

Средно пенсионерите у нас получават пенсия 21,4 години. Запазва се тенденцията продължителността на получаване на пенсия при жените да е доста по-висока от тази на мъжете. Жените взимат пенсия средно 24,3 години, докато мъжете – 18,5 години или те получават пенсия с 5,8 години по-дълго.

Работилите при условията на първа категория труд получават пенсия средно 30,3 години (жени – 29,5 години, мъже – 30,5 години), втора категория – 28,0 години (жени – 28,6 години, мъже – 27,7 години), а при трета, най-масовата категория – 25,4 години (жени – 27,0 години, мъже – 21,4 години).

Leave A Comment