• Home
  • НОИ ще зарадва над 2 000 000 пенсионери след Юни. Причината

НОИ ще зарадва над 2 000 000 пенсионери след Юни. Причината

[ad_1]

НОИ ще зарадва над 25 000 пенсионери за 1 март. Причината


Депутатите приеха на първо четене увеличението на пенсиите. „За” гласуваха 141, „против” – 1, „въздържал се” – 83.

„Предвижда се от 1 юли пенсиите да бъдат увеличени с 10% и в размера им да влезе т. нар. COVID добавка“, обясни от трибуната на Народното събрание народният представител от парламентарната група на “БСП за България” Мая Димитрова и допълни: „По този начин се постига по-висок ръст на пенсиите. Също така минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 467 лева, а максималният размер става 2000 лева“.

По думите ѝ втората стъпка от 1 октомври предвижда осъвременяване на всички пенсии и има за цел да преодолее изоставане на пенсиите, които са отпуснати по-назад във времето и тези, отпуснати по-скоро.

„Освен това максималният размер на пенсиите ще стане от 2000 на  3400 лева. В резултат на тези промени от 1 юли средният размер на пенсиите ще стане 665 лева, а от 1 октомври 718 лева“, посочи Димитрова.

След това парламентът прие на първо четене и актуализацията на бюджета на НЗОК за тази година, внесена от Министерския съвет. „За“ бяха 130 народни представители, 70  – „против“ и 29 се въздържаха.

Не бе прието предложението на „Продължаваме Промяната“ срокът за внасяне на предложения между двете четения на актуализацията на бюджета на ДОО  и на НЗОК да бъде съкратен на пет, вместо стандартните седем дни.

Който гласува против съкращаването на сроковете, гласува против това пенсионерите да си получат пенсиите от  1 юли, трябва да сте наясно с това, обясни социалният министър Георги Гьоков защо срокът трябва да бъде намален.

Предвижда се ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лв. от трансфери за здравното осигуряване. Увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски се дължи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, упражнили правото си на пенсия заради очаквания ръст на размерите на получаваните от тях пенсии, пише вносителят.

Заложени са средства за шест месеца в размер на 118 500 000 лв. за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по Закона за здравето.

Парите се изплащат за сметка на трансфер от държавния бюджет, е записано в законопроекта. Тъй като действието на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне, считано от 1 април 2022 г., отпада и основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал, в резултат на което очакваните икономии са в размер на 46 245 000 лв., се посочва още в него. Така нетното увеличение на приходи и трансфери е в размер на 65 555 000 лв.

Необходимите допълнителни средства за разходи за персонал са в размер на 4 000 000 лв. за 6-месечен период от юли до декември 2022 г. Средствата включват възнаграждения за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Предвиждат се 2 300 000 лв. за издръжка на административни дейности, свързани с процесите на договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

За други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, вкл. и за поставянето на ваксини срещу COVID-19, се предвиждат 10 000 000 лв.

[ad_2]

Leave A Comment