• Home
  • От НОИ: Ето как да разберете дали пенсията ви е увеличена от 1 октомври

От НОИ: Ето как да разберете дали пенсията ви е увеличена от 1 октомври

От НОИ: Ето как да разберете дали пенсията ви е увеличена от 1 октомври

От Националния осигурителен институт ще публикуват цялата необходима информация във връзка с  преизчислението на пенсиите от 1 октомври тази година. 

Разпорежданията ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври (понеделник), съобщиха от НОИ .

В разпореждането ще бъдат посочени:

➢ изходните данни, въз основа на които се изчислява базовия размер на пенсията, съобразно нормативните изисквания;

➢ начина на изчисляване на базовия размер на пенсията;

➢ процентите, с които базовият размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията (съответно – след 2007 г.);

➢ сравняването на преизчисления към 01.10.2022 г. размер на пенсията с размера ѝ към 30.09.2022 г.

и определянето на по-високия от тях.

Разпорежданията ще бъдат достъпни за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код – „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

НОИ вече обяви механизма, по който ще бъдат преизчислени пенсиите. Той е публикувана на интернет страницата на НОИ в менюто „Актуално“ – Информация за механизма за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 г.

Leave A Comment