• Home
  • Пълен обрат! Лихвите скочиха рязко! На 1000 лева печелиш по

Пълен обрат! Лихвите скочиха рязко! На 1000 лева печелиш по

Пълен обрат! Лихвите скочиха рязко! На 1000 лева печелиш по

Покачването на лихвите по депозитите стигна 2 процента, сочат данните на „Моите пари“. Покачването на лихвите по депозити е добра новина за тези, които предпочитат тези продукти за своите спестявания. В края на май обемът на откритите депозити в лева достига 107.3 млн. лв, а тези в евро 73,2 млн. лв.

Лихвите по влогове през последните години белязаха спад и за първи път станахме свидетели на отрицателни такива, но сме на прага на нов цикъл на покачването им. Нивата на лихвите по депозити най-общо може да се каже, че са в право-пропорционална зависимост спрямо нуждата на банката от привличане на нов паричен ресурс.

Лихвите по депозити също така могат да бъдат най-разнообразни по размер и начин на начисляване. Обичайно с нарастването на срока на депозита, вероятността да получите по-висока лихва, расте. Срочните депозити се сключват за точно определен срок от време, като най-разпространени са 12, 24 и 36 месечните влогове.

Според спецификата на олихвяване депозитите могат да бъдат:

Депозит с фиксирана или променлива лихва за целия срок;

Депозит с ежемесечно нарастваща лихва;

Депозит с нарастваща лихва през определени периоди от време (3, 6, 12 месеца и т.н.);

Депозит с кумулативна лихва (сумата от всички годишни лихви, начислени в края на срока на депозита);

Депозит с или без капитализация на лихвата (олихвяване на лихвата от предходния период);

Депозит с авансова лихва; депозит с ежемесечно изплащане на лихвата.

Изборът на точния депозит зависи в голяма степен и от целта, за която сме заделили депозираната сума. Например, ако целта е получаване на доходност за определен период или компенсиране на обезценката на парите в резултат на инфлацията (което към момента не е валидно за нито един депозитен продукт), то най-удачно ще бъде да се депозира при условия за начисляване на лихвата ежемесечно.

В недалечното минало, когато лихвите по депозити бяха от порядъка на 7%, съществуваха такива банкови продукти. Влагайки сума от 100 000 лв., те носеха на депозантите доход (под формата на месечна рента) от близо 600 лв. месечно. Това беше и предпочитан вариант пред покупката на имот, с цел последващо отдаване под наем.

Лихви по депозити ще загубите, ако прекратите предсрочно договора. В този случай обикновено няма да получите натрупаната от лихви сума. Има и такива влогове, при които в случай на предсрочно прекратяване могат да бъдат изплатени натрупаните до момента лихви. Тези продукти са известни още като “гъвкави депозити“.

Leave A Comment